• elektroinštalácie domov a bytov
 • elektrické podlahové kúrenie
 • bleskozvody
 • ozvučenie domov a bytov
 • kamerové systémy
 • bezpečnostne systémy
 • internetové rozvody
 • satelitne rozvody
 • rekonštrukcie starých elektrických rozvodov
 • elektricke prípojky
 • projektová dokumentácia
 • revízie
 • obhliadka a cenová ponuka zdarma
 • predaj elektroinštalačného materiálu
 • komplexne riešenie elektroinštalácie vášho domu či bytu
 • poradenstvo
 • kompletne vybavenie nového elektrického odberného miesta + dokumentácia